Web-based training om Huntingtons sjukdom.

Utbildningen ingår i ett paket av tio utbildningar som innefattar allt från kommunikationssvårigheter, mun-och tandvård, genetisk testning och palliativ vård.

VAGUE IDEA OR ALMOST THERE?

To help you take the next step, we provide idea and storyboard, filming, animation, visual effects, editing, voice-overs, subtitling, interactive solutions, live streaming, encoding and distribution of media in a variety of formats and channels.

Contact