juli-03-2024

Vi producerar både 2D- och 3D-bilder samt animationer. Vi utgår antingen från en CAD-fil eller en fysisk produkt som vi ritar av. Vi tar sedan fram ett manus och animerar utifrån det.

VAG IDÉ ELLER NÄSTAN DÄR?

För att hjälpa dig att ta nästa steg erbjuder vi framtagning av idé och storyboard, filmning, animation, visuella effekter, redigering, voice-over, textning, interaktiva lösningar, livestreaming, kodning och distribution av media i en mängd olika format och kanaler.

Kontakt