juli-03-2024

Vi har god vana av att ta ansvar för paketering av webbutbildningar och ladda upp dem i olika typer av LMS.

VAG IDÉ ELLER NÄSTAN DÄR?

För att hjälpa dig att ta nästa steg erbjuder vi framtagning av idé och storyboard, filmning, animation, visuella effekter, redigering, voice-over, textning, interaktiva lösningar, livestreaming, kodning och distribution av media i en mängd olika format och kanaler.

Kontakt