juli-03-2024

Vi hjälper till med att ta fram en 3D-bild och kan även ta fram en 3D-animering av produkten, vilket gör det lättare att förstå produkten och dess funktion.

VAG IDÉ ELLER NÄSTAN DÄR?

För att hjälpa dig att ta nästa steg erbjuder vi framtagning av idé och storyboard, filmning, animation, visuella effekter, redigering, voice-over, textning, interaktiva lösningar, livestreaming, kodning och distribution av media i en mängd olika format och kanaler.

Kontakt