juli-03-2024

Vi kan hjälpa till att producera presentationer, video, dialoger i studio, samt träna och förbereda er inför själva live-eventet/streamen. Complete Media tar ett helhetsansvar för produktionen.

VAG IDÉ ELLER NÄSTAN DÄR?

För att hjälpa dig att ta nästa steg erbjuder vi framtagning av idé och storyboard, filmning, animation, visuella effekter, redigering, voice-over, textning, interaktiva lösningar, livestreaming, kodning och distribution av media i en mängd olika format och kanaler.

Kontakt