juni-28-2024

Vi gör allt från idé till färdig film. Vi filmar, redigerar, lägger på subtitle eller voice  over och levererar i alla format.

VAG IDÉ ELLER NÄSTAN DÄR?

För att hjälpa dig att ta nästa steg erbjuder vi framtagning av idé och storyboard, filmning, animation, visuella effekter, redigering, voice-over, textning, interaktiva lösningar, livestreaming, kodning och distribution av media i en mängd olika format och kanaler.

Kontakt