juli-03-2024

Vi producerar webbutbildningar i olika verktyg såsom Articulate Storyline eller liknande. Vi hjälper till med hela produktionskedjan från idé, copy till content såsom bild, ljud, video till publicering.

VAG IDÉ ELLER NÄSTAN DÄR?

För att hjälpa dig att ta nästa steg erbjuder vi framtagning av idé och storyboard, filmning, animation, visuella effekter, redigering, voice-over, textning, interaktiva lösningar, livestreaming, kodning och distribution av media i en mängd olika format och kanaler.

Kontakt