juli-03-2024

Ja! Vi kan komma med ett filmteam och spela in en intervju med ett antal personer. Sedan redigerar vi ihop materialet till en video och kan lägga på både subtitle och voice over på många språk.

VAG IDÉ ELLER NÄSTAN DÄR?

För att hjälpa dig att ta nästa steg erbjuder vi framtagning av idé och storyboard, filmning, animation, visuella effekter, redigering, voice-over, textning, interaktiva lösningar, livestreaming, kodning och distribution av media i en mängd olika format och kanaler.

Kontakt